Privacyverklaring SAMENS trainingen

 

 

Wanneer je contact met ons opneemt, diensten bij ons afneemt of de website bezoekt, laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens bij ons achter. Wij vinden het belangrijk, en zijn verplicht, je goed te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd staat verwoord in deze Privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Doordat je onze website bezoekt, een contact- en/of inschrijfformulier invult, en/of gebruik

maakt van onze diensten worden jouw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam,

geslacht, adresgegevens, telefoonnummer (s), e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar

de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je

activiteiten op de website.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Om contact met je op te nemen en om onze diensten te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken je

naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren

over relevante zaken. Alle informatie die je met ons deelt, wordt zorgvuldig bewaard.

SAMENS Trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je gegevens worden tevens verwerkt om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering

van de website SAMENS Trainingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk

toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel op dat daardoor sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Met Google Analytics wordt jouw bezoek- en klikgedrag op onze website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in

rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google

Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SAMENS Trainingen bewaart je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren,

waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zijn wettelijk verplicht onze administratie,

inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan derden en

alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen

aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt bijvoorbeeld met onze:

- Bank, vanwege de verwerking van betalingen

- Belastingadviseur, vanwege verwerking van facturen met adresgegevens

- Online marketing consultant, die middels Google Analytics, de bezoekgegevens van de website analyseert

- Trainers, om cursisten te kunnen bereiken bij calamiteit

Wij hebben verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@samens.net Wij zullen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken op je verzoek reageren. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jouw gegevens zijn goed beveiligd. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus

en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@samens.net

 

Privacy tijdens trainingen en ouderbijeenkomsten

Wij delen geen persoonlijke informatie of privacygevoelige informatie van deelnemers welke tijdens trainingen of ouderbijeenkomsten naar voren komen met derden. Wij leggen geen privacygevoelige informatie van deelnemers vast. Tijdens iedere training of ouderbijeenkomst bespreken wij met de groep deelnemers dat privacygevoelige informatie van andere deelnemers niet met derden mogen worden gedeeld.

 

Contactgegevens

SAMENS Trainingen

Gevestigd te Enschede

Kamer van Koophandel 50773208

+316 24 16 25 06

info@samens.net

https://www.samens.net

 

 

Ik wil deelnemen aan een training

Agenda

Kijk op de agenda bij welke training plekken beschikbaar zijn.

Ga naar het aanmeldformulier en vul dit zo volledig mogelijk in.

Nadat wij jouw aanmelding hebben ontvangen, ontvang je de factuur.

Na betaling ben je verzekerd van een trainingsplek.

Training PreSent

Vrijdag 20 sept. en vrijdag 4 okt.

Enschede 9:30-17:00

Vrijdag 27 sept. en vrijdag 18 okt.

Enschede 9:30-17:00

 

 

Inspiratiesessie PreSent

Woensdag 11 sept.

locatie Enschede 19:30 - 21:00